Online ügyvéd

Komplex jogi szolgáltatás akár külföldről is, személyes megjelenés nélkül.
Főoldal

Általános szerződési feltételek

Bevezetés

 

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Kopasz Ügyvédi Iroda online szolgáltatásainak általános szabályait tartalmazza. A jelen szabályoktól való eltérést megbízó és az Ügyvédi Iroda között létrejött írásbeli ügyvédi megbízási szerződés szabályozza, amelynek elsőbbsége van a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezésekkel szemben.

 

Szolgáltatást nyújtó adatai

 

Neve: Kopasz Ügyvédi Iroda

Képviseli: Dr. Kopasz Gábor, irodavezető ügyvéd

Kamarai azonosító: 36063530

Területi kamara: BAZ Megyei Ügyvédi Kamra

Weboldal címe: www.onlineugyved.net

 

 

Kapcsolatfelvétel

 

A kapcsolatfelvétel az online szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban: megbízó) és az Ügyvédi Iroda között az alábbi elérhetőségeken történik:

 

  • Facebook: @onlineugyved
  • Skype: Kopasz Ügyvédi Iroda
  • Whatsapp: +36703888077
  • Viber: +36703888077
  • e-mail: iroda@onlineugyved.net

 

Általános szabályok

 

Megbízónak elsősorban a kapcsolattartásra megadott elérhetőségeken van lehetősége az Ügyvédi Irodát felkeresni.

A személyes kapcsolatfelvételt követően megbízó és az ügyvédi iroda képviseletében eljáró ügyvéd előzetes egyeztetést tart, amelynek célja annak meghatározása, hogy az adott ügy az Ügyvédi Iroda szakterületei közé tartozik-e valamint, hogy az Ügyvédi Iroda vállalja-e az ügyvédi megbízást. Az előzetes egyeztetés minden esetben ingyenes.

Amennyiben az előzetes egyeztetés eredményeként az kerül megállapításra, hogy az adott ügy az Ügyvédi Iroda szakterületei közé tartozik, és az Ügyvédi Iroda vállalja a megkeresés szerinti feladatot, akkor az Ügyvédi Iroda ajánlatot tesz munkadíjára, amelynek megbízó általi elfogadásával létrejön az ügyvédi megbízási szerződés, amelynek kereteit külön írásba foglalás nélkül a jelen ÁSZF, valamint a felek nyilatkozatai határozzák meg.

A feladat ellátásához szükséges háttéranyagot, különösen a rendelkezésre álló bizonyítékokat és információkat az Ügyfél köteles biztosítani.

 

Munkadíj

 

Megbízó az ügyvédi munkadíjat minden esetben banki átutalással előre köteles megfizetni az előzetes egyeztetés során a megbízó és az Ügyvédi Iroda közötti megállapodás szerinti összegben. Az előzetes egyeztetés körében az Ügyvédi Iroda tájékoztatja megbízót a minimális ügyvédi munkadíjról, amelyet a díjbekérőben érvényesít. Amennyiben az adott ügy további munkavégzés igényel, akkor arról az Ügyvédi Iroda a szükséges mértékben további díjbekérőt küld a megbízó részére. A megbízó köteles a díjbekérő szerinti összeget megfizetni. Az Ügyvédi Iroda mindaddig nem köteles a megbízó részére munkát végezni, amíg a díjbekérő szerinti összeg nem került megfizetésre az Ügyvédi Iroda részére. A díjbekérő alapján megfizetett megbízási díjról az Ügyvédi Iroda számlát állít ki a megbízó részére.

Az ügyvédi munkadíj óradíj alapú vagy a megbízó és az Ügyvédi Iroda külön megállapodása alapján egyösszegű lehet. A munkadíjban történő megállapodást Ügyvédi Iroda a díjbekérőben rögzíti.

A munkadíj minden az ellátott üggyel kapcsolatos munkavégzés, ügyintézés kapcsán felszámításra kerül, ide értve különösen az online és telefonos konzultáció, a tanácsadás, az irat tanulmányozás, levelezés, okiratszerkesztés, hatóság, bíróság, vagy bármely más állami szerv előtti illetve, a peres, vagy a nem peres eljárásokban ellátandó képviseletet.

 

Az ügyvédi munka nem eredménykötelem, tehát a fenti díjak az ügyben felmerült ügyvédi munka ellenértékét képezik, nem tehetők függővé bármely várt, vagy vélt eredménytől. Az ügyvéd munkavégzése során azt vállalja, hogy a legjobb tudása szerint képviseli ügyfelét az adott eljárásban.

 

Online szolgáltatások tartalma

Közbeszerzési tanácsadás

 

A közbeszerzési eljárás valamennyi résztvevője számára teljes körű jogi szolgáltatást nyújtunk. Az Ügyvédi Iroda az ajánlatkérők részére a közbeszerzési eljárások teljes lebonyolítását vállalja a projekt tervezési szakaszához kapcsolódó jogi tanácsadástól a pénzügyi elszámolásig. Az ajánlattevők részére olyan tanácsadási szolgáltatást nyújtunk, amely elengedhetetlen az érvényes és eredményes ajánlattételhez, valamint a felmerülő jogviták megoldásához.

 

Jogi képviselet és okirat készítése

 

A jogi képviseletre a gazdasági társaságoknak és a magánszemélyeknek nemcsak a bíróság előtt, hanem a mindennapi problémák megoldása során is szükségük lehet. A szolgáltatás célja a bírósági út elkerülése és a felmerült helyzet hatékony megoldása. Amennyiben az ügyben bíróságnak kell döntést hoznia, akkor a teljes bírósági eljárás alatt ellátjuk a jogi képviseletet.

 

Ingatlannal kapcsolatos ügyek

 

Az ingatlanpiachoz kapcsolódó jogi szolgáltatás célja, hogy az általunk készített adásvételi, csere és minden tulajdonátruházást eredményező szerződés olyan tartalommal jöjjön létre a felek között, amely során a szerződések a jogszabályoknak való megfelelésen túl, valamennyi bank és pénzintézet számára is elfogadhatók. A szerződések elkészítésén túl a szolgáltatás átfogja az adott szerződést megelőzően a felek részére történő tanácsadást, valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést és az adózási kérdések megválaszolását.

 

Cégalapítás és módosítás

 

A gazdasági társaságok alapítása és a már működő gazdasági társaságok alapvető szabályainak és valamennyi társasági iratának a módosítása során olyan jogi képviseletet biztosítunk, amelynek eredményeként ügyfeleink a céljaiknak legjobban megfelelő jogi környezetben végezhetik gazdasági tevékenységüket. A jogi tevékenységünk kiterjed a társasági formaváltás, az egyesülés, a szétválás, a beolvadás és az összeolvadás során felmerülő helyzetek megoldására. 

 

Munkajogi tanácsadás

 

A munkajogi területre tartozó, a munkáltatói és a munkavállalói oldalon felmerülő kérdések megválaszolása, amely magába foglalja a munkaviszony létesítésén, módosításán, valamint megszüntetésén túl felmerülő jogi kérdések megválaszolását is.

A munkajogi feladatok közé tartozik munkaszerződések értelmezése, ami a munkáltatók esetében előkészítése lehet a munkaviszony megszüntetésének, vagy a munkaszerződés módosításának, míg a munkavállalói oldalon a munkaszerződésből eredő jogok érvényesítésének.

A munkáltatói és munkavállalói oldalon a munkaviszony tartalmának változtatása nélkül is szükségesség válhat olyan jognyilatkozatok megtétele, amelynek tartalmának meghatározása túlmutat a napi munkavégzés során tett nyilatkozatok megfogalmazásán. Az ilyen nyilatkozatok lehetnek munkáltatói oldalon jellemzően az írásbeli figyelmeztetés, a fegyelmi intézkedés, valamint hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása, míg munkavállalói oldalon a munkavégzés megtagadása.

 

Stratégiai tanácsadás

 

Az üzleti élet naponta hozza annak szereplőit olyan helyzetbe, amikor rövid idő alatt kell hosszú távra szóló döntéseket hozni. Az ilyen döntések élőkészítése és meghozatala során nyújtunk tanácsadást, egyfelől a jogszabályok naprakész ismerete, másfelől saját tapasztalataink és az üzleti életre való széleskörű rálátásunk alapján. A tanácsadási szolgáltatásunk kiterjed az állami és az önkormányzati szférában működő szervezetekre is.

 

Jelen ÁSZF 2020. március 28. napjától hatályos.

A hatályos ÁSZF letölthető innen.